233 bất động sản

Cho thuê văn phòng

Cho thuê văn phòng tại Đường Yên Lãng - Đống Đa

Cho thuê văn phòng tầng 4-5 mặt phố yên lãng

Cho thuê văn phòng tại Đống Đa - Hà Nội

Thương lượng 150 m²

ngày 30-06-2020